YOU ARE HERE :   Tin Tức Hỗ Trợ Hỗ trợ thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

Các hình thức thanh toán mua usb 3g tại HDG Việt Nam, có thể chọn hình thức mua usb 3g và thanh toán tận nơi, chuyển khoản khi đăng ký mua usb 3g, sim 3g, hoặc có thể thanh toán trực tiếp tại văn phòng của HDG tại TP.HCM và HN

Chi tiết »

Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

Các hình thức thanh toán mua usb 3g tại HDG Việt Nam, có thể chọn hình thức mua usb 3g và thanh toán tận nơi, chuyển khoản khi đăng ký mua usb 3g, sim 3g, hoặc có thể thanh toán trực tiếp tại văn phòng của HDG tại TP.HCM và HN

Chi tiết »